تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره ) || 13011458101


اداره صادارت و واردات

الكترونيكي

G2G/G2B/G2c

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

598000ریال به ازاء هر ردیف کالا در اظهارنامه گمرکی

شروع
ارائه فرم اظهارنامه توسط صاحبان کالا به اداره کل
بررسی مدارک توسط اداره کل
فراخوانی اطلاعات اظهارنامه گمرکی از گمرک توسط اداره کل
تایید مدارک و تشکیل پرونده وارداتی/ صادراتی
ارسال نمونه به شرکت بازرسی
رویت کار ارجاع شده به شرکت بازرسی توسط شرکت بازرسی
ثبت نتیجه توسط شرکت بازرسی
ارسال نتیجه بازرسی به اداره کل
رویت نتیجه بازرسی توسط اداره کل
ارسال نمونه به آزمایشگاه همکار
انجام آزمون و ارسال نتیجه به اداره کل
عودت درخواست  به اداره کل استان
ارسال نتیجه آزمون به اداره کل
بررسی نتایج آزمون توسط اداره کل
محاسبه کارمزد پرونده و اطلاع به صاحب کالا
پرداخت کارمزد و اطلاع رسانی به اداره کل
تایید مالی پرونده توسط اداره کل
تایید پیش نویس گواهی تعیین ماهیت
صدور گواهی تعیین ماهیت توسط اداره کل
ارسال نتایج به گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پایان


https://sari.isiri.gov.ir/portal/home/?849880/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA


https://sari.isiri.gov.ir/Portal/home/?523119/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7پرسشپاسخ
1) این سامانه برای چه کسانی مناسب است؟ذینفعان سیستم شامل تولیدکنندگان داخل، صادرکنندگان و واردکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکتهای بازرسی، آزمایشگاه های همکار و اداره اموال تملیکی می باشد.
2) آیا می توان کارمزد واردات و صادرات کالا را به صورت الکترونیکی انجام داد؟بله. این امکان در صفحه اصلی سامانه و با انتخاب گزینه پرداخت الکترونیک کارمزد وجود دارد.
3) در صورتی که تغییری در اطلاعات کالا و ارزش ریالی کالا صاحب کالا پس از دریافت اطلاعات در سامانه وجود داشته باشد چه اقدامی انجام شود؟بایستی اطلاعات در مبدا خود (سامانه EPL- پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران) اصلاح و ویرایش گردد و ادارات کل مجدد نسبت به دریافت و فراخوانی اطلاعات اقدام نمایند
4) کارمزد کالاهای وارداتی و صادراتی به چه صورت محاسبه می گردد؟کارمزد تمام کالاهای صادراتی و تعیین ماهیت صادراتی و وارداتی به صورت تعرفه نفر-ساعت محاسبه می گردد. همچنین کالاهای وارداتی که منجر به صدور گواهی عدم انطباق می شوند نیز به صورت تعرفه کارمزد نفر-ساعت محاسبه می گردند. سایر کالاهای وارداتی که منجر به صدور گواهی انطباق با استاندارد می شوند بر اساس تعرفه خود محاسبه می گردند.
5) شرکتهای بازرسی در چه سطحی قابلیت فعالیت خواهند داشت؟شرکت های بازرسی به دو صورت استانی و سورویانس منوط به تایید صلاحیت مراکز ذیصلاح امکان فعالیت خواهند داشت
6) زمینه فعالیت های شرکت های بازرسی چه مواردی است؟نمونه برداری، صدور گواهی بازرسی مبدا / مقصد، بازرسی خودرو، بازرسی پس از نصب و بازرسی تراکتور
7) آیا تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار در این سامانه انجام می شود؟خیر. تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار در سامانه تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران (http://naci.isiri.gov.ir) انجام می شود.

https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?101020/