نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه || 10031457109


اداره نظارت بر اجراي استاندارد

الكترونيكي

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

هزینه طبق مصوبه شورای عالی استاندارد پرداخت می شود

شروع
ثبت درخواست متقاضی و احراز  هویت متقاضی به صورت برخط
بررسی درخواست و مدارک توسط اداره کل
ارسال نام کاربری و کلمه عبور به متقاضی
ایجاد برنامه زمان‌بندی جهت بازرسی از واحد
اطلاع رسانی به واحدخدماتی
ارسال کار به شرکت بازرسی
رویت درخواست بازرسی توسط شرکت بازرسی
ثبت فرم چک لیست بازرسی و ارسال به اداره کل
ارسال به واحدخدماتی جهت رفع نواقص
اطلاع رسانی به واحد خدماتی و ثبت سوابق بازرسی
پایان
احراز هویت برخط از سازمان ثبت احوال و سازمالن تنظیم مقررات رادیویی

پرسشنامه اطلاعات فنی

درخواست صدور


https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?101020/