صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولیدداخل مشمول استاندارد || 10031457100


اداره نظارت بر اجراي استاندارد

الكترونيكي

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

هزینه طبق مصوبه شورای عالی استاندارد پرداخت می شود

درخواست جهت صدور پروانه کابرد علامت استاندارد

احراز هویت برخط از سازمان ثبت احوال و سازمان تنظیم مقررات رادیویی

اطلاع رسانی به متقاضی

تعیین زمانبندی جهت بازرسی، نمونه برداری و آزمون

ارسال نمونه به شرکت بازرسی و نمونه برداری

ارسال نمونه به آزمایشگاه

رویت نمونه و ثبت فرم بازرسی و نمونه برداری

ارسال نتیجه نهایی گزارش بازرسی و نمونه برداری به اداره کل استان

رویت نمونه و بررسی اولیه

عودت نمونه به اداره کل استان

اعلام وصول نمونه و تایید نهایی نتایج آزمون و ارسال به اداره کل

اعلام نتیجه آزمون به واحد تولیدی

تایید نتایج آزمون و ارسال پرونده به دبیرکمیته علائم استان

بررسی پرونده توسط دبیر کمیته علائم

دعوت از اعضای کمیته علائم

تشکیل کمیته علائم

پایان صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصول درخواست شده

1-مدارک مربوط به احراز هویت2-سوابق برقراری سیستم کنترل کیفیت


  سوال :

چگونه مي توانيم از خدمات سامانه صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی و خدماتی استفاده کنیم؟  

 پاسخ : برای استفاده از خدمات سامانه می بایست وارد سامانه به آدرس http://isom.isiri.gov.ir شده و از بخش واحدهای تولیدی که در صفحه اول سامانه وجود دارد نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.

2   سوال : این سامانه برای چه کسانی مناسب است؟

  پاسخ : ذینفعان سیستم شامل واحدهای تولیدی، شرکت های بازرسی، آزمایشگاه های همکار، مدیران کنترل کیفیت و واحدهای خدماتی می باشد که به تناسب نیاز خود ثبت درخواست می نمایند.

3   سوال : آیا دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد برای تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی اجباری است؟  

 پاسخ : در صورتی که تولیدات واحدهای تولیدی در گروه استاندارد اجباری قرار بگیرد دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری است و در صورتی که تولیدات واحدهای تولیدی در گروه استاندارد تشویقی قرار بگیرد دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی و اختیاری است.

4   سوال : تاریخ اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری به چه مدتی است؟

  پاسخ : تاریخ اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 3 ساله می باشد.
https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?101020/